top of page

Boknings- & betalningsvillkor

Coachöverenskommelse

Vid bokning av coaching startar vi alltid med ett kostnadsfritt första möte på 30 minuter. På mötet går vi igenom ICFs riktlinjer som coachingen har sin grund i. En viktig riktlinje är konfidentialitet, som är en förutsättning för att samtalen skall leda till din utveckling.  Vi talar kring hur vi lägger upp vårt samarbete och vi skriver under en överenskommelse.

Mentorskap

Vid bokning av mentorskap inleder vi alltid med ett kostnadsfritt första möte på 30 minuter. Vi pratar kring ditt nuläge och lär känna varandra. Du har då möjlighet att välja vilken mentor hos oss som du vill arbeta med. Våra samtal är fullständigt konfidentiella och en förutsättning för att du skall nå framgång. 

 

Betalningsvillkor

Våra tjänster till företag faktureras. Tjänster till privatpersoner betalas via swish.

Reseersättning tillkommer med 18,50 kr/mil då ni bokar tjänster där vi besöker ert företag.

 

Utebliven tid/Avbokning

Avbokning görs 48 timmar före bokat tillfälle för coaching/mentorskap/hälsoaktivitet annars debiteras 50% av kostnaden. 

Utebliven tid debiteras med 100%.

 

För övriga koncept ledarskap, lagutveckling och medarbetarskap gäller;

Avbokning 30 dagar eller närmare utbildningsstart debiteras 100 % av utbildningsavgiften. Vid förhinder kan platsen överlåtas till en annan person i samma företag eller organisation efter samråd med oss.

 

Full återbetalning av utbildningskostnad medges vid akut sjukdom eller skada hos deltagare eller nära anhörig som är av den art att man bedöms inte kunna delta. Detta ska kunna styrkas med läkarintyg.

Ombokning

Om vi måste omboka ett tillfälle ska det ske minst 48 timmar innan avtalad tid. Vid eventuellt nödfall som bedöms akut gör vi gör vi allt för att ordna en ny tid.

 

GDPR

Personuppgifter samlas av Sandelin Concept AB i samtycke med uppdragsgivaren i form av namn, kontaktuppgifter. Personuppgifter används endast i syfte som ovan i referens för coaching inför certifiering. För mer information om hur vi hanterar personlig data var snäll och se vår integritetspolicy.

bottom of page