top of page

Integritetspolicy

Vi på Sandelin Concept AB samlar in och lagrar personuppgifter i olika sammanhang. Detta arbete regleras av dataskyddsförordningen. Nedan hittar du information kring hur vi arbetar med personuppgifter för att ge dig bästa service och samtidigt skydda din personliga integritet.


EU:s dataskyddsförordning - ofta kallad GDPR - gäller som lag inom hela EU. Syftet med förordningen är att förstärka skyddet för personuppgifter och därmed skyddet av den personliga integriteten. Utöver EU:s förordning regleras personuppgiftshantering i Sverige även i bland annat dataskyddslagen.


När samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter i följande sammanhang:
 

  • När du kontaktar oss för ett samarbete via vår hemsida i syfte att vi skall kunna återkoppla till dig.

  • När du anmält dig till något av våra coachingprogram så loggas coachingtimmar efter överenskommelse med dig i syfte att coachen skall kunna utvecklas och gå vidare i sin profession.

  • När du besöker vår hemsida, samlas statistik in för att vi skall kunna utveckla våra erbjudande till er kunder.

  • Vi har placerat ut cookies i vår digitala kanal, dessa uppgifter kommer att användas av oss i marknadsföringssyfte.
     

Vilka rättigheter har du?
 

  • Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter.

  • Du har rätt att begära ut de personuppgifter som vi har lagrat om dig.

  • Du har rätt att få dina personuppgifter raderade om de längre inte är nödvändiga för det syfte de samlades in.

  • Du har rätt till att dra tillbaka ett tidigare samtycke med effekt på framtida personuppgiftsbehandling.

 

 

Vilken typ av personuppgifter behandlar vi och med vilken laglig grund?
 

Kunder och samarbetspartners

Syftet med behandlingen av personuppgifter är att kunna ge bästa möjliga service till våra kunder och samarbetspartners. De uppgifter vi har är som regel relaterade till en juridisk person som är en avtalspart, men vi har även personuppgifter på individer som, utöver grundläggande person- och kontaktuppgifter, rör uppgifter om vilka utbildningar personen i fråga genomgått hos oss. Vi kommer att behandla de personuppgifter som krävs för att vi ska kunna göra epostutskick och bjuda in till olika aktiviteter. Vi sparar bland annat uppgifter om deltagande i olika evenemang i syfte att ge våra kunder relevant information och relevanta erbjudanden.
 

Marknadsföring och kommunikation

I syfte att marknadsföra vårt erbjudande och sprida information om vår verksamhet producerar vi texter, bilder och filmer för såväl egna som andras kanaler. När vi gör detta inskaffar vi samtycke från de som medverkar i filmer och på bild.
 

Kontaktuppgifter
 

Vi på Sandelin Concept nås via info@sandelinconcept.se om du har frågor rörande ovanstående policy.

 

bottom of page