top of page

mån 27 nov.

|

Halmstad

UGL - Utveckling av grupp och ledare

UGL - Utveckling av grupp och ledare
UGL - Utveckling av grupp och ledare

Tid och plats

27 nov. 08:00 – 01 dec. 08:00

Halmstad, Halmstad, Sverige

Om evenemanget

UGL är en utbildning för dig som bli en effektiv ledare, utbildare eller teammedlem.

Via konkreta uppgifter och upplevelser, får du förståelse för hur stor inverkan gruppdynamik och grupprocesser har på det som

sker omkring dig och hur du hanterar dessa.

Utbildningen innehåller praktiska moment i ledarskap, feedback, kommunikation och konflikthantering.

Syftet med UGL är att du ska bli effektivare som ledare, medarbetare och gruppmedlem för att härigenom bidra till såväl

individuell utveckling som organisatoriska resultat i din verksamhet.

Övergripande mål är att du ska få personlig utveckling samt verktyg att utveckla din egen grupp till att bli mer produktiv genom

bättre samarbete.

Delmål i utbildningen är;

• Få insikt om känslors inverkan på individ- och gruppnivå

• Insikt kring hur värderingar påverkar relationer och ledarskap

• Få erfarenhet av konflikters betydelse och hantering av dessa

• Ökad förmåga att kommunicera direkt och klart

• Öka din förmåga att ta och ge utvecklande feedback

• Få insikt och kunskap kring olika stadier i en grupps utveckling

• Förståelse för hur normer och roller påverkar gruppens arbete

• Få verktyg till effektivt beslutsfattande

• Få kunskap kring att det finns olika ledarstilar och det egna förhållningssättets betydelse för

gruppens utveckling

• Få insikt för behovet av ledarskap

Detta sker via uppgifter enskilt och i grupp och genom att få reflektera och samtala om upplevelserna efter genomförandet samt

att dra slutsatser för egen del om olika tankar, känslor och beteenden som uppgiften gav upphov till. Utifrån detta kommer du få

ökad självkännedom och personlig utveckling.

För vem?

Kursen riktar sig till ledare, medarbetare och gruppmedlemmar som är intresserade av ledarskap,

grupp och individutveckling och som vill utvecklas i sin yrkesroll och som individ.

Under fem heldagar får du träna dig i ledarskap, att ge och ta emot feedback, att kommunicera

direkt och tydligt samt träna på konflikthantering och uppleva en grupps utveckling.

Pris: 16.000 kr per person

I priset ingår fika och mat, dock inte boende. Frågor om utbildningen och anmälan görs till per@sandelinconcept.se

Varmt välkommen!

Dela detta evenemang

bottom of page