top of page

tis 10 okt.

|

Halmstad

UL - Utvecklande ledarskap

Anmälan är stängd
Se andra evenemang
UL - Utvecklande ledarskap
UL - Utvecklande ledarskap

Tid och plats

10 okt. 2023 08:00 – 12 okt. 2023 08:00

Halmstad, Halmstad, Sverige

Om evenemanget

Den 10-12 oktober med uppföljningsdag den 6 december 2023 i Halmstad.

Det utvecklande ledarskap kännetecknas av att ledaren uppträder som ett föredöme och lyfter frågor om moral

och etik, ledaren inspirerar och motiverar för att skapa delaktighet samt visar personlig omtanke som både

handlar om att ge stöd men även konfronterar ur ett gott syfte.

Forskning visar att det utvecklande ledarskapet har en mycket gynnsam effekt på det organisatoriska resultatet

och medarbetarnas utveckling.

Utvecklande ledarskap är ett ledarskapskoncept framtaget av Försvarshögskolan. Läs mer om UL på

Försvarshögskolans sida www.fhs.se

Innan utbildningen kommer du och dina medarbetare göra en skattning av dina ledarbeteenden. Du får med

stöd av detta en tydlig riktning för ditt framtida ledarskap. Du väljer själv vilka 6-10 bedömare som gör din

skattning och ni gör alla skattningen via internet.

Målet med utbildningen är;

• Kunna analysera, reflektera över och medvetet utveckla dina dagliga ledarhandlingar.

• Detta sker med stöd av modellen Utvecklande ledarskap samt den självinsikt som kommer ur

tolkningen av feedback-instrumentet ULL (Utvecklande Ledarskap Ledarbedömning).

• Syftet är att bättre utveckla den egna arbetsgruppen för att på sikt nå högre effektivitet i

organisationen.

Vilka passar utbildningen för;

Alla chefer och ledare på olika nivåer kan gå utbildningen. Kursen kräver inget ”främlingsskap” utan kan

genomföras med deltagare på chefsnivå inom egen organisation och med skilda verksamheter i såväl fasta som

tillfälliga strukturer.

Pris: 18.000 kr per deltagare exkl moms.

I priset ingår fika och mat dock inte boende om det finns behov av detta.

Frågor om utbildningen samt anmälan görs till veronica@sandelinconcept.se

För referenser, klicka här!

Varmt välkommen!

Dela detta evenemang

bottom of page