top of page

AAR - After action review

En uppföljningsmetodik som säkerställer effektivitet, samverkan, utveckling och ökad måluppfyllelse

  • Pris utifrån offert
  • Plats enligt överenskommelse

Beskrivning av tjänsten

AAR är en systematisk dialogbaserad reflektionsmetod som används under och efter genomförda projekt, insatser eller andra händelser. Uppföljningsmetodiken säkerställer effektivitet, samverkan, utveckling och ökad måluppfyllelse. Implementeras för att stödja team i att påminnas om målet såväl som vad som behöver göras för att uppnå det. Ett mål blir enbart en önskan utan strategi, där AAR kan vara ett verktyg för strategiskapande. Under AAR jobbar vi med faktafasen, upplevelsen, lärande och slutsatser. Vi stödjer er i processen ute på er arbetsplats eller på en konferensanläggning under 1-2 dagar. Pris utifrån offert. Gör en bokningsförfrågan för att få en offert.


Bokningsförfrågan

Kontakta oss för att boka en kurs eller få en offert.

bottom of page