top of page

Grund - Ledarskapsutbildning

För dig som ny ledare eller för dig som vill utveckla ditt ledarskap.

  • Pris utifrån offert
  • Plats enligt överenskommelse

Beskrivning av tjänsten

Ledarutbildningen ger grunderna i utvecklande ledarskap och grupputveckling, vilket är nödvändiga kunskaper och insikter för att kunna utöva ett hållbart ledarskap. Ledarskapet inspirerar och utvecklar medarbetare, vilket är gynnsamt för organisation och företag. Vi lär oss hur vi skapar team som trivs på jobbet och som löser de uppgifter de står för på ett effektivt sätt. För vem: Utbildningen vänder sig till dig som är ny som ledare eller mer erfaren som vill utvecklas i din ledarroll. Hur: Utbildningen genomförs i samverkan med företag. Utbildningen genomförs under en dag med upp till 12 deltagare. Under dagen är som deltagare delaktig och egna erfarenheter och kunskaper nyttjas aktivt. Kunskap och färdigheter skapas teori, gruppdiskussioner och reflektion. Utbildningsplatsen är ofta en konferensanläggning alternativt på din arbetsplats. Utbildningsinnehåll: - Utvecklande ledarskap samt grupputveckling. - Förmåga att reflektera över och utveckla egna ledarskapsförmågor. - Kommunikation - Hur man ger utvecklande feedback. Som stöd för utveckling kan verktyg inom personlighet och karriär (drivkraft) erbjudas. Deltagare: Den här kursen håller max 12 deltagare. Plats: Plats bokas/bestäms tillsammans med beställaren. Tid: Utbildningen hålls under 1 arbetsdag. Pris utifrån offert. Kostnader för kost och logi tillkommer. Gör en bokningsförfrågan för att få en offert.


Bokningsförfrågan

Kontakta oss för att boka en kurs eller få en offert.

bottom of page