top of page

Gruppcoaching

Förstärk ditt team eller lag för att nå framgång.

  • Pris utifrån offert
  • Plats enligt överenskommelse

Beskrivning av tjänsten

Efter en tid med enbart digitalt arbete så går vi nu tillbaka till att jobba både på plats och digitalt. Vid gruppcoaching arbetar vi med att hjälpa en hel grupp att utvecklas mot ett gemensamt mål. Vi klargör nuläge, dvs ser hur arbetet i gruppen fungerar och upplevs. Gruppens mål och behov som styr coachingprocessen. Vid gruppcoaching så ligger fokus på gruppen och inte på individen. Gruppen arbetar gemensamt för att överkomma gruppens hinder och nå målet med hjälp av gruppens resurser. Denna bokning innehåller; - Nulägessamtal med dig som ledare under 1 timme. - Vi kommer ut till din arbetsplats och träffar ditt team under 4 timmar. Gruppcoachingens syfte är att gruppen skall utvecklas och ta steg framåt. Vi arbetar med diverse olika verktyg för att gruppen skall föras samman och få kraft till att gemensamt göra framsteg. Plats: Plats bokas/bestäms tillsammans med beställaren. Tid: Utbildningen hålls under 1/2 arbetsdag. Pris utifrån offert. Gör en bokningsförfrågan för att få en offert.


Bokningsförfrågan

Kontakta oss för att boka en kurs eller få en offert.

bottom of page