top of page

Utvecklande medarbetarskap

Ledarskap och medarbetarskap går hand i hand.

  • Gruppris 16.000kr
  • Anordnas av kursarrangör. Pris är exklusive boende och mat.

Beskrivning av tjänsten

Ledarskap och medarbetarskap går hand i hand för att nå gemensamma mål, skapa hållbarhet och arbetsglädje. Konceptet grundar sig på HUR-frågor runt medarbetarskap. Under utbildningstillfället går vi igenom; - Nulägesanalys via enkät - Teoridel i hållbart medarbetarskap - Workshop - Sammanfattning och plan för fortsatt arbete. Utbildningen hålls för en arbetsgrupp upp till 12 personer under en halv dag (4 timmar). Före utbildningen kommer deltagarna att få fylla i en enkät som används under utbildningstillfället. I bokningen ingår; - Nulägessamtal med ansvarig ledare under 1,5 timmar. - Enkätundersökning samt sammanställning. - Medarbetarutbildning 4 timmar. Fast pris för utbildningen är 16.000 kr. Utbildningen kan genomföras på arbetsplatsen eller i en konferenslokal. Kostnad för lokal och kost tillkommer. Som stöd för utveckling kan verktyg inom personlighet och karriär (drivkraft) erbjudas. Deltagare: Den här kursen håller max 12 deltagare. Plats: Plats bokas/bestäms tillsammans med beställaren. Tid: Utbildningen hålls under 1/2 arbetsdag. Pris: 16.000kr per utbildningsdag oavsett antal deltagare. Kostnader för kost och lokal tillkommer. Kontakta oss för en offert via en bokningsförfrågan.

Bokningsförfrågan

Kontakta oss för att boka en kurs eller få en offert.

bottom of page