top of page

Kostnadsfritt första möte

Före coaching/mentorskap inleder vi med ett första möte, kostnadsfritt

  • Plats enligt överenskommelse

Beskrivning av tjänsten

Innan vi inleder ett samarbete kring coaching eller mentorskap, tar vi ett möte som är kostnadsfritt. Vi pratar kring nuläge och lär känna varandra för att sedan lägga upp en plan för vårt kommande samarbete. Vid coaching får du information kring ICF riktlinjer som ligger till grund för våra coachingsamtal. Alla samtal är fullständigt konfidentiella vilket är en förutsättning för bra och utvecklande samtal. Vi skriver båda på en coachöverenskommelse. Vid mentorskap skriver vi båda på en överenskommelse om vårt samarbete och att samtalen vi för är fullständigt konfidentiella.


Bokningsförfrågan

Kontakta oss för att boka en kurs eller få en offert.

bottom of page