top of page

UGL - Ledarskapsutbildning

UGL står för utveckling, grupp och ledare & är mest populär i Sverige.

  • Pris utifrån offert
  • Plats enligt överenskommelse

Beskrivning av tjänsten

UGL är en modell för grundläggande ledarskapsutbildning som skapats inom Försvarsmakten. UGL är Sveriges populäraste ledarutbildning (5 dagar), som bygger på upplevelsebaserad inlärning samt fakta & teori. Utbildningen genomförs i grupp om 8-12 personer som inte har någon koppling till varandra sedan tidigare. Utbildningen utvecklar förståelsen för hur människor fungerar och samarbetar. Under utbildningen tränas ledarskap, kommunikation och att ge och ta emot feedback. Vi får kunskaper vårt egna beteende och om hur grupper fungerar. Under utbildningen får du utforska hur du själv och andra fungerar i grupp. Anmäl ditt intresse via bokningsförfrågan nedan. När vi har uppnått ett deltagarantal om minst 8 deltagare som visat intresse via att boka sig så återkommer vi till er med en inbjudan/kallelse till utbildning. I större organisationer går det även att genomföra utbildningen internt. Deltagare: Den här kursen håller 8-12 deltagare. Plats: Vi återkommer med en inbjudan/kallelse till utbildning. Tid: Utbildningen hålls under 5 arbetsdagar. Pris utifrån offert. Kostnader för kost och logi tillkommer. Gör en bokningsförfrågan för få en offert.


Bokningsförfrågan

Kontakta oss för att boka en kurs eller få en offert.

bottom of page