top of page

UL - Ledarskapsutbildning

Utvecklande ledarskap - en modell framtagen av Försvarshögskolan.

  • Pris utifrån offert
  • Plats enligt överenskommelse

Beskrivning av tjänsten

Vad är utvecklande ledarskap? Modellen för utvecklande ledarskap kännetecknas av att ledaren uppträder som föredöme och lyfter upp frågor om moral och etik samt agerar utifrån en synliggjord värdegrund. En utvecklande ledare utmärks av inspiration och motivation i syfte att stimulera delaktighet och kreativitet samt av personlig omtanke som handlar om att ge stöd men också att konfrontera i ett gott syfte, både för individen och för organisationen. Ett utvecklande ledarskap är när ledaren har en ledarstil som utvecklar sina anställda. Därigenom kan du uppnå en effektivare organisation där medarbetarna strävar efter samma mål som du. I konceptet Utvecklande ledarskap ingår: - Ett bedömningsformulär (ULL) för personlig feedback. - En teoretisk modell. - En metod för personlig ledarutveckling. Bedömningsformuläret kan ses som en inventering av ledarens aktuella ledarskapsbeteenden. Modellen ger en riktning för önskad utveckling. Modellen baseras på frekvensen av beteenden över tid. En högre frekvens av utvecklande ledarskap leder till ett gynnsamt organisatoriskt utfall likväl som till en mer gynnsam individuell utveckling för alla i gruppen. (Försvarshögskolan) Deltagare: Den här kursen håller max 16 deltagare. Plats: Plats bokas längre fram när alla deltagarplatser är bokade. Tid: Utbildningen hålls under 3+1 arbetsdag, totalt 32 timmar. Pris utifrån offert. Kostnader för kost och logi tillkommer. Gör en bokningsförfrågan för få en offert.


Bokningsförfrågan

Kontakta oss för att boka en kurs eller få en offert.

bottom of page